2011 – III Zlot

Nasze zdjęcia:

Zdjęcia Grzesia Słowińskiego: